Close

(0)

Table Tennis - International

Time Setka Cup 1 Х 2 Home Draw Away T + -  
Yemelianov, Taras : Ivchenko, Kyrylo 3.05 1.26
Kondratenko, Vasili. : Pomin, Roman 3.80 1.17
Tkachev, Sergey : Makarenko, Roman 1.65 1.95
Mischenko, Vladisla. : Efimenko, Ivan 2.10 1.55
Gomilko, Oleksandr : Pitsyk, Sergey 1.50 2.25
Buberenko, Bohdan : Krasutskyi, Adam 1.65 1.90
Matiushenko, Andrii : Kyi, Yevhen 2.50 1.40
Evtodiy, Victor : Balbas, Fedor 1.95 1.65
Sokolov, Sergey : Khandetsky, Sergey 1.60 2.00
Pomin, Roman : Havryliuk, Bohdan 2.25 1.50
Likhitsky, Alexande. : Tkachev, Sergey 1.45 2.35
Buberenko, Aleksand. : Mischenko, Vladisla. 1.65 1.90
Yemelianov, Taras : Gomilko, Oleksandr 1.90 1.65
Kondratenko, Vasili. : Bereza, Viktor 1.60 2.00
Kyi, Yevhen : Makarenko, Roman 2.35 1.45
Evtodiy, Victor : Merzlikin, Valery 2.15 1.55
Sokolov, Sergey : Ivchenko, Kyrylo 1.55 2.15
Buberenko, Bohdan : Pomin, Roman 1.80 1.80
Likhitsky, Alexande. : Matiushenko, Andrii 1.90 1.70
Efimenko, Ivan : Balbas, Fedor 1.35 2.60
Pitsyk, Sergey : Khandetsky, Sergey 2.00 1.60
Kondratenko, Vasili. : Krasutskyi, Adam 2.10 1.55
Buberenko, Aleksand. : Evtodiy, Victor 2.00 1.60
Yemelianov, Taras : Sokolov, Sergey 1.30 2.75
Havryliuk, Bohdan : Bereza, Viktor 1.80 1.80
Mischenko, Vladisla. : Balbas, Fedor 1.55 2.10
Gomilko, Oleksandr : Khandetsky, Sergey 1.60 2.00
Buberenko, Bohdan : Kondratenko, Vasili. 1.55 2.15
Merzlikin, Valery : Efimenko, Ivan 2.00 1.60
Ivchenko, Kyrylo : Pitsyk, Sergey 2.00 1.60
Pomin, Roman : Bereza, Viktor 2.15 1.55
Voronenkov, Vladimi. : Shulepov, Maksym 2.35 1.45
Starodubskyi, Ihor : Hrytsai, Andrii 2.00 1.60
Volkov, Yurii : Dynaburg, Leonid 2.45 1.40
Krasutskyi, Adam : Havryliuk, Bohdan 1.55 2.10
Boiko, Leonid : Fedorchenko, Andriy 1.55 2.10
Peretiatko, Andrii : Litvinov, Vladislav 3.15 1.24
Volkovskyi, Viktor : Reva, Yuriy 1.55 2.10
Ivanov, Evgeniy : Lisechko, Artem 1.90 1.65
Kilyakin, Peter : Degtyarov, Oleksiy 1.55 2.10
Mytsyk, Alexander : Zaporozhets, Dmitri. 1.90 1.65
Volkov, Pavlo : Obrazkov, Oleg 1.90 1.65
Voronenkov, Vladimi. : Fedorchenko, Andriy 1.80 1.80
Starodubskyi, Ihor : Litvinov, Vladislav 2.35 1.45
Volkov, Yurii : Reva, Yuriy 1.85 1.75
Cherepanov, Dmytro : Kobets, Vitalii 3.35 1.22
Degtyarov, Oleksiy : Shulepov, Maksym 2.15 1.55
Zaporozhets, Dmitri. : Dynaburg, Leonid 2.25 1.50
Ivanov, Evgeniy : Obrazkov, Oleg 3.35 1.22
Boiko, Leonid : Kilyakin, Peter 1.80 1.80
Peretiatko, Andrii : Romaniuk, Anatolii 1.60 2.00
Volkovskyi, Viktor : Mytsyk, Alexander 2.00 1.60
Smyk, Vasil : Semenets Sergey 1.40 2.45
Kobets, Vitalii : Lisechko, Artem 1.80 1.80
Voronenkov, Vladimi. : Degtyarov, Oleksiy 2.00 1.60
Volkov, Yurii : Zaporozhets, Dmitri. 2.60 1.35
Troian, Andrii : Yakimenko, Stefan 1.22 3.35
Volkov, Pavlo : Cherepanov, Dmytro 1.09 5.00
Kilyakin, Peter : Fedorchenko, Andriy 1.45 2.35
Romaniuk, Anatolii : Litvinov, Vladislav 2.15 1.55
Mytsyk, Alexander : Reva, Yuriy 1.55 2.15
Yakubov, Marat : Semenets Sergey 1.40 2.45
Ivanov, Evgeniy : Kobets, Vitalii 2.15 1.55
Boiko, Leonid : Shulepov, Maksym 2.45 1.40
Peretiatko, Andrii : Hrytsai, Andrii 1.55 2.15
Volkovskyi, Viktor : Dynaburg, Leonid 2.10 1.55
Cherepanov, Dmytro : Obrazkov, Oleg 3.80 1.17
Voronenkov, Vladimi. : Kilyakin, Peter 2.25 1.50
Starodubskyi, Ihor : Romaniuk, Anatolii 1.75 1.85
Volkov, Yurii : Mytsyk, Alexander 2.45 1.40
Smyk, Vasil : Troian, Andrii 1.17 3.80
Volkov, Pavlo : Lisechko, Artem 1.80 1.80
Boiko, Leonid : Degtyarov, Oleksiy 2.35 1.45
Volkovskyi, Viktor : Zaporozhets, Dmitri. 2.15 1.55
Yakubov, Marat : Yakimenko, Stefan 1.80 1.80