Schließen

(0)

International / Setka Cup
Spiel Ergebnis Erster Satz Über/Unter
Zeit Spiel 1 2 1 2 T + -
Rybka, Aleksey : Ratushniak, Vladisl. 1,50 2,20 +1
Buianover, Hennadii : Sydorenko, Andrii 1,55 2,10 +1
Kolesnykov, Valeriy : Bereza, Viktor 1,60 2,00 +1
Troian, Andrii : Mukhin, Vitalii 1,45 2,30 +1
Volkov, Pavlo : Lubko, Artem 1,65 1,90 +1
Aleksandr, Gress : Reva, Vadim 1,22 3,35 +1
Karpenko, Oleh : Dynaburg, Leonid 1,60 2,00 +1
Smyk, Vasil : Solomko, Serhii 2,35 1,45 +1
Litvinov, Vladislav : Onischenko, Ruslan 1,28 3,00 +1
Filenko, Oleh : Rybka, Aleksey 2,90 1,29 +1
Tymchenko, Volodymy. : Buianover, Hennadii 3,35 1,22 +1
Mishchenko, Serhii : Kolesnykov, Valeriy 1,45 2,30 +1
Klymenko, Kostianty. : Yatsenko, Sergey 1,40 2,45 +1
Yemelianov, Taras : Peretiatko, Andrii 2,60 1,35 +1
Mosyuk, Mikhail : Samokysh, Kirill 1,45 2,35 +1
Aleksandr, Gress : Leonov, Viktor 2,10 1,55 +1
Karpenko, Oleh : Melnykov, Volodymyr 2,20 1,50 +1
Troian, Andrii : Smyk, Vasil 2,35 1,45 +1
Volkov, Pavlo : Litvinov, Vladislav 2,00 1,60 +1
Ratushniak, Vladisl. : Kalachevskyi, Denis 2,25 1,50 +1
Sydorenko, Andrii : Reva, Vadim 1,30 2,75 +1
Bereza, Viktor : Kasianyk, Nazar 1,40 2,45 +1
Burdelnyy, Sergey : Dynaburg, Leonid 1,80 1,80 +1
Klymenko, Kostianty. : Mukhin, Vitalii 1,80 1,80 +1
Yemelianov, Taras : Lubko, Artem 2,15 1,55 +1
Filenko, Oleh : Mosyuk, Mikhail 1,80 1,80 +1
Tymchenko, Volodymy. : Aleksandr, Gress 2,95 1,28 +1
Reva, Yuriy : Karpenko, Oleh 1,60 2,00 +1
Solomko, Serhii : Yatsenko, Sergey 1,80 1,80 +1
Onischenko, Ruslan : Peretiatko, Andrii 1,80 1,80 +1
Rybka, Aleksey : Kalachevskyi, Denis 1,80 1,80 +1
Buianover, Hennadii : Reva, Vadim 1,45 2,35 +1
Kolesnykov, Valeriy : Kasianyk, Nazar 1,30 2,75 +1
Troian, Andrii : Klymenko, Kostianty. 1,55 2,15 +1
Volkov, Pavlo : Yemelianov, Taras 1,80 1,80 +1
Samokysh, Kirill : Ratushniak, Vladisl. 2,60 1,35 +1
Leonov, Viktor : Sydorenko, Andrii 1,40 2,45 +1
Obischenko, Andrey : Bereza, Viktor 2,60 1,35 +1
Melnykov, Volodymyr : Burdelnyy, Sergey 1,45 2,35 +1
Smyk, Vasil : Yatsenko, Sergey 2,05 1,60 +1
Litvinov, Vladislav : Peretiatko, Andrii 1,65 1,90 +1
Gudimenko, Evgeniy : Yurkov, Artem 1,55 2,10 +1
Rehotun, Dmytro : Pitsyk, Sergey 2,60 1,35 +1
Nadoporozhsky, Alex. : Kapinus, Rodion 1,80 1,80 +1
Mukhin, Vitalii : Solomko, Serhii 1,80 1,80 +1
Lubko, Artem : Onischenko, Ruslan 1,55 2,15 +1
Teteruk, Michael : Kaminskiy, Sergey 1,45 2,35 +1
Romanenko, Andrii : Sokolov, Sergey 1,55 2,10 +1
Fedoryshyn, Ivan : Merzlikin, Valery 1,80 1,80 +1
Gudimenko, Dmytro : Vlasenko, Valeriy 1,55 2,10 +1
Shapoval, Aleksandr : Khakhamidi, Pavlo 1,40 2,45 +1
Mischenko, Vladisla. : Kapinus, Rodion 2,35 1,45 +1
Yolkin, Anton : Lutskiy, Vladimir 1,40 2,45 +1
Gudimenko, Evgeniy : Kaminskiy, Sergey 2,45 1,40 +1
Rehotun, Dmytro : Sokolov, Sergey 1,65 1,90 +1
Nadoporozhsky, Alex. : Fedoryshyn, Ivan 1,65 1,90 +1
Ivashkin, Aleksande. : Korovychenko, Valen. 1,65 1,90 +1
Vlasenko, Valeriy : Yurkov, Artem 1,85 1,75 +1
Khakhamidi, Pavlo : Pitsyk, Sergey 1,80 1,80 +1
Mischenko, Vladisla. : Merzlikin, Valery 1,80 1,80 +1
Voytekhov, Timur : Lutskiy, Vladimir 1,90 1,65 +1
Teteruk, Michael : Gudimenko, Dmytro 1,80 1,80 +1
Romanenko, Andrii : Shapoval, Aleksandr 1,80 1,80 +1
Fedoryshyn, Ivan : Kapinus, Rodion 1,45 2,35 +1
Gudimenko, Evgeniy : Vlasenko, Valeriy 1,30 2,75 +1
Rehotun, Dmytro : Khakhamidi, Pavlo 1,80 1,80 +1
Nadoporozhsky, Alex. : Merzlikin, Valery 1,80 1,80 +1
Yolkin, Anton : Ivashkin, Aleksande. 1,50 2,25 +1
Gudimenko, Dmytro : Kaminskiy, Sergey 1,45 2,35 +1
Shapoval, Aleksandr : Sokolov, Sergey 1,60 2,00 +1
Mischenko, Vladisla. : Fedoryshyn, Ivan 2,00 1,60 +1
Buberenko, Aleksand. : Rubanka, Ihor 1,50 2,20 +1
Voytekhov, Timur : Korovychenko, Valen. 1,55 2,10 +1
Teteruk, Michael : Yurkov, Artem 2,15 1,55 +1
Romanenko, Andrii : Pitsyk, Sergey 1,30 2,75 +1
Merzlikin, Valery : Kapinus, Rodion 2,35 1,45 +1
Nazarov, Anatoliy : Droshchynskyi, Andr. 1,40 2,50 +1
Ivashkin, Aleksande. : Lutskiy, Vladimir 1,55 2,10 +1
Gudimenko, Evgeniy : Gudimenko, Dmytro 1,55 2,10 +1
Rehotun, Dmytro : Shapoval, Aleksandr 1,80 1,80 +1
Mischenko, Vladisla. : Nadoporozhsky, Alex. 2,00 1,60 +1
Kostuk, Borys : Rubanka, Ihor 1,65 1,95 +1
Teteruk, Michael : Vlasenko, Valeriy 1,90 1,65 +1
Romanenko, Andrii : Khakhamidi, Pavlo 1,80 1,80 +1
Buberenko, Aleksand. : Nazarov, Anatoliy 2,10 1,55 +1
Voytekhov, Timur : Ivashkin, Aleksande. 1,75 1,85 +1
Kaminskiy, Sergey : Yurkov, Artem 1,80 1,80 +1
Sokolov, Sergey : Pitsyk, Sergey 1,65 1,90 +1
Kostuk, Borys : Droshchynskyi, Andr. 1,65 1,95 +1
Yolkin, Anton : Korovychenko, Valen. 1,85 1,75 +1
Gudimenko, Evgeniy : Teteruk, Michael 1,80 1,80 +1
Rehotun, Dmytro : Romanenko, Andrii 2,35 1,45 +1
Nazarov, Anatoliy : Rubanka, Ihor 1,40 2,50 +1
Gudimenko, Dmytro : Yurkov, Artem 1,80 1,80 +1
Shapoval, Aleksandr : Pitsyk, Sergey 2,15 1,55 +1
Buberenko, Aleksand. : Droshchynskyi, Andr. 1,40 2,50 +1
Voytekhov, Timur : Yolkin, Anton 1,40 2,45 +1
Vlasenko, Valeriy : Kaminskiy, Sergey 2,25 1,50 +1
Khakhamidi, Pavlo : Sokolov, Sergey 2,35 1,45 +1
Kostuk, Borys : Nazarov, Anatoliy 1,80 1,80 +1
Droshchynskyi, Andr. : Rubanka, Ihor 1,60 2,05 +1
Korovychenko, Valen. : Lutskiy, Vladimir 1,80 1,80 +1
Kostuk, Borys : Buberenko, Aleksand. 1,85 1,75 +1
International / Setka Cup, Women
Spiel Ergebnis Erster Satz Über/Unter
Zeit Spiel 1 2 1 2 T + -
Somova, Kateryna (F) : Ivashchenko, Hanna (F) 1,55 2,10 +1
Svydnytska, Natalii. (F) : Trofimova, Antonina (F) 1,22 3,35 +1
Andreeva, Lilia (F) : Yaroshenko, Tatyana (F) 2,60 1,35 +1
Somova, Kateryna (F) : Trofimova, Antonina (F) 1,17 3,80 +1
Yaroshenko, Tatyana (F) : Ivashchenko, Hanna (F) 1,30 2,75 +1
Svydnytska, Natalii. (F) : Andreeva, Lilia (F) 1,22 3,35 +1
Somova, Kateryna (F) : Yaroshenko, Tatyana (F) 2,35 1,45 +1
Andreeva, Lilia (F) : Trofimova, Antonina (F) 1,25 3,15 +1
Svydnytska, Natalii. (F) : Ivashchenko, Hanna (F) 1,35 2,70 +1
Somova, Kateryna (F) : Andreeva, Lilia (F) 1,14 4,10 +1
Svydnytska, Natalii. (F) : Yaroshenko, Tatyana (F) 2,10 1,55 +1
Trofimova, Antonina (F) : Ivashchenko, Hanna (F) 2,10 1,55 +1
Somova, Kateryna (F) : Svydnytska, Natalii. (F) 3,35 1,22 +1
Andreeva, Lilia (F) : Ivashchenko, Hanna (F) 2,05 1,55 +1
Yaroshenko, Tatyana (F) : Trofimova, Antonina (F) 1,17 3,80 +1
International / TT Cup
Spiel Ergebnis Erster Satz Über/Unter
Zeit Spiel 1 2 1 2 T + -
Avraham, Nazrin : Molochko, Anton 1,65 1,90 +1
Yehorov, Kyrylo : Baystryuchenko, Dmi. 2,45 1,40 +1
Kushnyr, Vasiliy : Mosuk, Nazar 1,55 2,10 +1
Shkurupii, Aleksand. : Kovalov, Oleksandr 1,35 2,60 +1
Zaderei, Pavlo : Petukhov, Valery 2,10 1,55 +1
Vakarash, Roman : Rubtsov, Nikita 1,60 2,05 +1
Schepanskiy, Yuriy : Avraham, Nazrin 1,80 1,80 +1
Zazymko, Sergej : Yehorov, Kyrylo 1,45 2,35 +1
Verbyany, Vasily : Kushnyr, Vasiliy 1,60 2,00 +1
Derypaska, Roman : Vakulin, Artem 1,30 2,75 +1
Dzyabura, Aleksande. : Derevinskiy, Dmitri. 1,80 1,80 +1
Belskyi, Oleksandr : Yaremchuk, Dmytro 1,60 2,00 +1
Halai, Dmitry : Krivenko, Vitalii 1,60 2,00 +1
Kovalchuk, Nazar : Gordiy, Andrey 1,80 1,80 +1
Kovalov, Oleksandr : Riabukhin, Anton 1,60 2,00 +1
Kinash, Sergey : Vakarash, Roman 2,35 1,45 +1
Schepanskiy, Yuriy : Belskyi, Oleksandr 2,35 1,45 +1
Zazymko, Sergej : Halai, Dmitry 1,75 1,80 +1
Verbyany, Vasily : Kovalchuk, Nazar 1,35 2,60 +1
Shkurupii, Aleksand. : Zemyancev, Sergei 1,80 1,80 +1
Dzyabura, Aleksande. : Solovey, Vitaliy 1,95 1,65 +1
Yaremchuk, Dmytro : Molochko, Anton 1,30 2,75 +1
Krivenko, Vitalii : Baystryuchenko, Dmi. 2,30 1,45 +1
Gordiy, Andrey : Mosuk, Nazar 1,60 2,00 +1
Derypaska, Roman : Kovalov, Oleksandr 1,45 2,35 +1
Rubtsov, Nikita : Derevinskiy, Dmitri. 1,80 1,80 +1
Shkurupii, Aleksand. : Vakulin, Artem 1,60 2,00 +1
Kinash, Sergey : Dzyabura, Aleksande. 2,35 1,45 +1
Riabukhin, Anton : Zemyancev, Sergei 2,35 1,45 +1
Vakarash, Roman : Derevinskiy, Dmitri. 2,20 1,50 +1
Derypaska, Roman : Shkurupii, Aleksand. 1,90 1,65 +1
Solovey, Vitaliy : Rubtsov, Nikita 2,05 1,60 +1
Kovalov, Oleksandr : Zemyancev, Sergei 1,95 1,65 +1
Vakulin, Artem : Riabukhin, Anton 2,10 1,55 +1
International / Ukraine Win Cup
Spiel Ergebnis Erster Satz Über/Unter
Zeit Spiel 1 2 1 2 T + -
Grushko, Vadim : Metelskiy, Vladimir 2,70 1,35 +1